EKSPERIENCA E ZBATIMIT TË PROJEKTEVE NË INDUSTRI TË NDRYSHME