INDUSTRITË TJERA

Shërbimet e Taxi-ve dhe automjeteve rent-a-car – bllokim nga distanca i ndezjes së automjetit, senzorët për detektim të udhëtarëve në automjet

Transport i të hollave dhe pasurive – alarmim me panikë butonët, mbrojtje shtesë e mallit, alarm i zëshëm

Aktivitetet Komunale – kontrollimi shpenzimit të karburantëve, lidhje me sensorë të pajisjeve pneumatike

Derivatet e naftës – kontrollin e hapjes së valvulave të shkarkimit dhe të kapakëve dhe nivelin e karburantit në depozitat e rezervoarëve

Turizmi – përcjellja e tensionit, senzori Bilge i pompës Bilge tek kontrolla në charter të anijeve

Shërbimet Publike – dërgimi i rrugëtimit – lokacionit përmes komunikimit me Garmin

Praćenje vozila