RAIL TRANS

Shfrytëzimi optimal i hapësirës ngarkuese dhe siguria e mallrave

Specifikat e punës:

RAIL TRANS është një nga kompanitë më të respektuara në rajon që ofron një gamë të gjerë shërbimesh transporti. Themeluar në vitin 2008. Ata i zgjeruan kapacitetet e tyre me shpejtësi duke ofruar shërbime të standardeve ndërkombëtare. Ata janë operatori i parë privat në Kosovë për të marrë licencën ndërkombëtare për transportimin e mallrave që i bën ata pionierë në këtë industri. Fokusi i tyre kryesor është në transportin rrugor. Aktualisht ata kanë një flotë prej 40 kamionësh ndërsa po zhvillojnë mënyra për transport nëpër të gjithë Evropën dhe gjithashtu në Turqi dhe Kinë.