1

Sistem i thjeshtë dhe intuitiv,
por i fuqishëm dhe i saktë për
mbikëqyrjen e parkut të
automjeteve

3a_SLIDE1_AL
slide2

Efikasitet më të mirë të punës,
disiplinë të përmirësuar të punës,
siguri më të madhe
për njerëzit dhe makinat.

slide3_AL
kangoo_slide_2_1

Punëtorë mobilë - zyrë mobile!
Mbikëqyrje të plotë në çdo moment
dhe në çdo vend, në xhepin tuaj.

kangoo_slide_2_AL

Smartivo Fleet Management – sistem i avancuar për menaxhimin e plotë të parkut të automjeteve

SMARTIVO është sistem profesional për ndjekjen satelitore të automjeteve dhe menaxhimin e parkut të automjeteve bazuar në teknologjinë më bashkëkohore botërore. Me dërgimin e informatave kyçe në kohë reale, SMARTIVO mundëson kontroll të plotë mbi automjetet dhe ngarkesën që transportohet, bashkëveprim me shoferët, si dhe kompletimin e të gjitha raporteve të nevojshme për menaxhim.

Zašto Smartivo

Përse Smartivo?

 • Liderë në risitë në treg
 • Përvojë shumëvjeçare në zinxhirin e menaxhimit të furnizimit dhe të parkut të automjeteve
 • Fokusim në klientët dhe specifikat e industrive të ndryshme
 • Përshtatje të shpejtë në kërkesat dhe nevojat e klientëve
 • Ekip i shkëlqyer i konsulentëve dhe inxhinierëve për zhvillim
 • Lider tregu në Evropën Juglindore, prani në dy kontinente

Smartivo donosi

Sistemi Smartivo sjell:

 • Informata për vendndodhjen momentale, shpejtësinë dhe gjendjen e të gjitha automjeteve;
 • Histori e lëvizjes së automjeteve, kilometrazhin e kaluar, kohën e udhëtimit dhe vendet e ndalesave;
 • Komunikim të pakufizuar me shoferët dhe mundësi për të dërguar rrugët drejtpërdrejt në Garmin;
 • Informatë mbi harxhimin e karburantit dhe punën e motorit në xhiro boshe;
 • Llogaritje e kilometrave private dhe evidentimi i përdorimit të automjetit për qëllime zyrtare;
 • Kontrolli i regjimeve të temperaturës dhe hapjeve të derës në të gjitha vendet;
 • Informata të veçanta nga terreni siç janë hyrjet në gjeozonë apo tejkalim shpejtësie;
 • Moduli për menaxhimin e mirëmbajtjes së automjeteve me përkujtues për servisimet dhe regjistrimin e automjeteve

Profitirati ćete

DO TË PËRFITONI…

 • Kontroll më të lehtë të proceseve të biznesit dhe KPI-ve
 • Rritjen e kualiteteve dhe shpejtësinë e proceseve të biznesit;
 • Disiplinë më të mirë të punës dhe shfrytëzim maksimal të kohës së punës
 • Siguri më të madhe të automjeteve dhe ngarkesave dhe reduktimin e kostove të sigurimit;
 • Parandalimin e përdorimit të paautorizuar të automjeteve zyrtare;
 • Reduktimin e harxhimit të karburantit;
 • Reduktimin e shpenzimeve për mirëmbajtjen e automjeteve për shkak të mënyrave optimale të drejtimit të tyre;
 • Reduktimin e shpenzimeve të telekomunikacionit

Copyright Smartivo © 2015.