ZGJIDHJET E AVANCUARA PËR GPS MBIKËQYRJEN
DHE MENAXHIMIN E PARKUT TË AUTOMJETEVE

 • Mbikëqyrja
  e punëtorëve mobil

  Mbikëqyrja e automjeteve në kohë reale, kontrollimi i harxhimit të karburanteve, pasqyrimi i lëvizjes së rrugëtimit dhe vendndalesat si dhe kohëzgjatja e vozitjeve dhe ndalesave.

 • Kominikimi
  dhe alarmimet

  Shkëmbimi i porosive me vozitësit, navigimi deri në destinacion dhe informimi për statusin e temperaturës dhe integritetin e hapësirës së ngarkesës së automjetit.

 • Menaxhimi
  i flotës

  Modul me të gjitha mjetet për menaxhim kualitativ me parkun e automjeteve dhe paralamërimet për ngjarjet që kërkojnë reaksionin e Juaj

 • Përmirësimi
  i proceseve

  Lidhje në distancë me tahograf, planifikimi i detyrave dhe përcjellja e aritshmërive, përshpejtimi i përgatitjes së fletëudhëtimeve dhe integrimi me ERP sistemet