ORBICO

Numër i madh i pikave të shpërndarjes, krahasimi në mes të asaj të planifikuar dhe të realizuar

Specifikat e punës:

Orbico është një nga kompanitë më të respektuara të shpërndarjes, që ndërkombëtarisht shpërndajnë një numër të madh markash me cilësi të njohur duke filluar nga produktet e kujdesit të bukurisë, pastaj të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, pajisjeve teknike dhe elektrike dhe të gjitha produkteve farmaceutike, lodrave, tekstilit, cigareve si dhe produktet e rafinuara të vajrave motorike. Flota e tyre i është besuar Smartivo L.L.C. që të bëj mbikëqyrjen e saj, duke ju ofruar atyre një gamë të gjerë shërbimesh në drejtim të përcjelljes së aktiviteteteve të tyre të përditshme në aspektin e transportit shumë efikas, kontroll të plotë të lëvizjes, si dhe zvogëlimin e shpenzimeve të flotës së tyre deri në 20% sipas llogaritjeve e tyre.