ASGETO

Kontrollë e rreptë e regjimit të temperaturës për transport të medikamenteve

Specifikat e punës:

ASGETO Sh.p.k. është një kompani private për shpërndarjen e barnave dhe produkteve të tjera farmaceutike, produkteve OTC, kozmetikës dhe materialeve mjekësore. Kompania është themeluar në vitin 1990 dhe është e licencuar nga Agjencia Kosovare e Medicinave (AKM) dhe nga Ministrina e Shëndetësisë së Kosovës. ASGETO është anëtare e Shoqatës Farmaceutike të Kosovës dhe shoqatave të tjera profesionale. Ata e përbëjnë ciklin e plotë të shërbimeve si: marketing, shpërndarje, regjistrim dhe logjistikë.