PHOENIX FARMACIJA

Stroga kontrola temperaturnog režima u transportu lijekova

Specifičnost posla:

PHOENIX Farmacija koristi vlastita vozila te usluge podvozara. Sva vozila moraju zadovoljiti najveću razinu kvalitete i kontrole distribucije farmaceutskih proizvoda.
PHOENIX Farmacija podliježe strogim normama i standardima koji jamče izvrsnost u industriji u kojoj se nalaze; GDP, GMP, ISO9001, ISO14001  i ISO50001.

Zahvaljujući Smartivo sustavu, vozni park Phoenix Farmacije bezbrižno čeka nadzorne audite certifikacijskih kuća i svojih principala.