MILŠPED

Striktna kontrola prema režimima za prevoz visokovredne robe

Specifičnost posla:

MILŠPED pruža usluge organizacije transporta robe u uvozu i izvozu do bilo koje destinacije. Strogim kriterijumima i pažljivim izborom partnera širom sveta, obezbeđuje pouzdana i ekonomična rešenja, visok nivo kvaliteta i pravovremene informacije. Sektor međunarodnog transporta u Milšpedu predstavlja jednu od najjačih karika u lancu  pružanja usluga klijentima.

Sa sopstvenom flotom poslednje generacije i velikim brojem pouzdanih podizvođača, spremni su da izađu u susret svim zahtevima klijenata. Sam sektor broji 60 mladih ljudi koji svakodnevno rade na rešavanju zahteva klijenata i praćenju trenutno aktualnih pošiljaka.

Spoj mladosti i iskustva predstavlja osnovu napretka kompanije kao i konstantno kadrovsko usavršavanje sa ciljem da Milšped može da ide u korak sa najuspešnijim evropskim kompanijama u branši. Broj od preko 5000 pošiljaka transportovanih na mesečnom nivou predstavlja ozbiljan pokazatelj obima posla sa kojim se suočava ovaj sektor, uz praćenje kvaliteta rada i redovnu komunikaciju sa klijentom. Milšped je 2010. godine potpisao Ugovor o pružanju usluga špedicije sa DIN „Fabrikom duvana“ a.d Niš, filijalom Philip Morris International.

PMI je vodeća multinacionalna duvanska kompanija čiji proizvodi se prodaju u više od 160 zemalja.  Za potrebe saradnje sa Philip Morris-om, Smartivo je razvio specifično GPS rešenje za praćenje skupih tovara.