NAPREDNA REŠENJA ZA GPS NADZOR
I UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM

 • Nadzor
  mobilnih radnika

  Praćenje vozila u realnom vremenu, kontrola potrošnje goriva, pregled putanja kretanja i zaustavnih lokacija, kao i trajanja vožnje i stajanja

 • Komunikacija
  i alarmiranje

  Razmena poruka sa vozačima, navigacija do odredišta i obaveštavanje o statusu temperature i integritetu tovarnog prostora vozila

 • Fleet
  management

  Modul sa svim potrebnim alatima za kvalitetno upravljanje voznim parkom kao i podsetnicima na događaje koji zahtevaju Vašu reakciju

 • Poboljšanje
  procesa

  Daljinsko spajanje na tahograf, planiranje zadataka kao i praćenje ostvarenja, ubrzanje izrade putnih naloga i integracija s ERP sistemima