1

Jednostavan i intuitivan,
ali moćan i precizan sitem
za nadzor voznog parka

3a_SLIDE1_SR
slide2

Bolja poslovna efikasnost,
poboljšana radna disciplina,
veća sigurnost za ljude i mašine.

slide3_SR
kangoo_slide_2_1

Mobilni radnici – mobilna kancelarija!
Potpuni nadzor u svakom trenutku
i na svakom mestu, u Vašem džepu.

kangoo_slide_2_SR1

Smartivo Fleet Management – napredni sistem za sveobuhvatno upravljanje voznim parkom

SMARTIVO je profesionalni sistem za satelitsko praćenje vozila i upravljanje voznim parkom baziran na najmodernijim svetskim tehnologijama. Šaljući ključne informacije u realnom vremenu, SMARTIVO omogućava potpunu kontrolu nad vozilima i teretom koji se prevozi, interakciju s vozačima i izradu svih potrebnih izveštaja za menadžment.

Zašto Smartivo

Zašto Smartivo?

 • Lideri u inovacijama na tržištu
 • Višegodišnje iskustvo u upravljanju lancem logistike i voznim parkom
 • Fokusiranost na klijenta, potrebe i specifičnosti različitih vrsta industrije
 • Brzo prilagođavanje novim zahtevima i potrebama korisnika
 • Odličan tim konsultanata i razvojnih inženjera
 • Tržišni lider u jugoistočnoj Europi, prisutnost na dva kontinenta

Smartivo donosi

Smartivo donosi:

 • Informacije o trenutnoj lokaciji, brzini i statusu svih vozila;
 • Istorija kretanja vozila, pređene kilometraže, vreme vožnje i lokacije zaustavljanja;
 • Neograničenu komunikaciju s vozačima i mogućnost slanja rute direktno na Garmin;
 • Informacije o potrošnji goriva i radu motora u praznom hodu;
 • Obračun privatnih kilometara i evidenciju upotrebe vozila u službene svrhe;
 • Pregled temperaturnih režima i otvaranja vrata po lokacijama;
 • Posebne informacije sa terena poput ulazaka u geozonu ili prekoračenja brzine;
 • Modul za vođenje održavanja vozila sa podsetnicima za servise i registraciju vozila…

Profitirati ćete

SAČUVAJTE VREME I NOVAC

 • Lakšom kontrolom poslovnih procesa i KPI-eva
 • Povećanjem kvaliteta i brzine poslovnog procesa;
 • Boljom radnom disciplinom i maksimalnom iskorišćenošću radnog vremena;
 • Većom sigurnosti vozila i tereta , smanjenjem troškova osiguranja;
 • Sprečavanjem neovlašćene upotrebe službenih vozila;
 • Smanjenjem potrošnje goriva;
 • Smanjenjem troškova održavanja vozila zbog optimalnog načina vožnje;
 • Smanjenjem telekomunikacionih troškova

Copyright Smartivo © 2015.