AKS FLEET SOLUTION

Evidencija registracija i osiguranja, servisa vozila i štetnih događaja

Specifika posla:

AKS FLEET SOLUTION d.o.o. je firma specijalizovana za Fleet management sa kojom se sve Vaše želje lako i brzo ostvaruju.

Želja je da AKS FLEET SOLUTION bude sinonim za Vaše poverenje, sigurnost i zadovoljstvo, a da brigu o vozilima prepustite njima.

AKS Fleet je jedan od lidera na tržištu na polju operativnog leasinga i fleet managementa sa flotom od preko 2.000 vozila.

U cilju lakše kontrole voznog parka sva vozila u vlasništvu AKS-a su opremljena Smartivo GPS praćenjem vozila.

Krajnji korisnik praćenje koristi za kontrolu zaposlenih dok AKS na lakši način kontroliše upotrebu vozila, pređenu kilometražu i sve ostalo važno za održavanje voznog parka.