FRIKOM

Veliki broj dnevnih zadataka i dostavnih tačaka, kontrola planiranog i ostvarenog

Specifika posla:

FRIKOM je tržišni lider u proizvodnji sladoleda i distribuciji smrznute hrane te

svoju lidersku poziciju održava kontinuiranim inoviranjem asortimana.

Više od 50.000  rashladnih uređaja na najatraktivnijim lokacijama i preko 150

novih kamiona–hladnjača sa savremenom informatičkom opremom

obezbeđuje sigurnu dostavu Frikom proizvoda do prodavnica, trgovina na

veliko i malo, ugostiteljstva, javnih ustanova,kao i na izvoznim tržištima.

Frikom uspešnom distribucijom sa nekoliko distributivnih centara obezbeđuje

potrošačima sigurnu isporuku proizvoda u traženim količinama i dogovorenom

vremenu, čime se obezbeđuje dostupnost svih proizvoda krajnjim potrošačima.