Upravljanje voznim parkom

Za uspješno upravljanje voznim parkom određene su glavne smjernice koje svaka tvrtka koja koristi vozila u okviru obavljanja svoje osnovne djelatnosti treba pratiti. To su smjernice poput ekonomičnosti i učinkovitosti i ekološki održivog korištenja voznog parka. Kao i određivanja klasa vozila, određivanje odgovornih osoba za upravljanje, davanje uputa kod nabave službenih automobila odgovornim osobama. Također i uvođenje zajedničkog informacijskog sustava za upravljanje voznim parkom.

Kako bi uspješno upravljali Fleet manageri uzdaju se u Smartivo sustav i njegov pouzdan Fleet management modul. Modul sadrži sav potreban alat za kvalitetno upravljanje voznim parkom s pripadajućim podsjetnicima i alarmima ovisno o događajima koji zahtijevaju reakciju korisnika.

Koji su osnovni parametri sustava za upravljanje voznim parkom?

Osnovni parametri koje sustav za upravljanje može prikupljati:

  • Lokacija vozila
  • Potrošnja goriva i razina goriva u rezervoaru
  • Napon, brzina i broj okretaja motora
  • Temperatura tovarnog prostora
  • Status otvorenosti vrata tovarnog prostora

Sve ove parametre kao i mnoštvo drugih funkcionalnosti pruža Smartivo sustav. Sustav koristeći visokokvalitetne GPS uređaje koji s Garmin navigacijama tvore uspješan nadzor i dvosmjernu komunikaciju na relaciji vozač-disponent te unapređuju upravljanje voznim parkom.

Prikaz vozila u realnom vremenu kroz izvještaje i statusima na karti te simulacijom kretanja osnovno je GPS lociranje. Ono se nadograđuje spajanjem na putno računalo ili kroz OBD prikuplja informacije s kojima se kontrolira potrošnja goriva, brzina i općeniti stil vožnje. Mjerenje i kontrola temperature tovarnog prostora i efektivni radni sati, očitavaju se perifernim senzorima što je visoko napredna razina usluge za upravljanje voznim parkom.

Prednosti upravljanja

Za upravljanje voznim parkom potreban je i sigurnosni modul za zaštitu vozača, vozila i tereta. Dostupan je relej za zaustavljanje vozila u slučaju krađe, panik tipka za alarmiranje, zvučne sirene za znak prijetnje te mogućnost aktivacije patrona bojom.

Smartivo usluga za upravljanje  nudi opciju spajanja na tahograf, ali i identifikaciju vozača za jednostavno izrađivanje putnih radnih listova u sklopu Fleet management administrativnog modula. U Smartivo sustavu na prikazu karte mogu se označiti i točke posebnog interesa. Te točke olakšavaju analizu i pregled radnih zadataka vozača.

Lepeza Smartivo podsjetnika i alarma služi za održavanje sigurnosti u prometu, praćenja stila vožnje, odstupanja u temperaturi i brzini. Šalje se putem raznih kanala komunikacije (SMS poruka, e-mail, pop up obavijest u sustavu).

Svi dostupni izvještaji i izračuni zajedno s povijesnim podacima lako se pregledavaju i analiziraju u Smartivo sustavu. Troškovnim modulom objedinjuju kvalitetan Fleet Management sustav o čemu svjedoče zadovoljni Smartivo korisnici.

Uz Smartivo sustav za GPS nadzor vozila lako ćete ovladati Vašim voznim parkom – https://smartivo.com/hr/