Smartivo sustav za GPS nadzor i praćenje vozila - prikaz praćenja vozila u realnom vremenu kroz izvještaje s prikazima statusa na karti i simulacijom kretanja

GPS je kratica za Global Positioning System. Označava mrežu satelita koja kontunuirano odašilje kodirane informacije. Upravo pomoću tih informacija omogućeno je precizno određivanje položaja na Zemlji. Uređaj je težak svega nekoliko stotina grama, a komunicira koordinate određenog položaja što se projicira na karti u sustavu za GPS nadzor.

GPS nadzor vozila označava pružanje usluge GPS nadziranja vozila u svrhu upravljanja voznim parkom.  Usluga je kreirana za sve tvrtke koje koriste vozila za obavljanje svoje osnovne djelatnosti. GPS nadzor vozila omogućuje prikaz cijelog niza relevantnih podataka. Ti podaci prikupljaju se s dediciranih GPS uređaja i dodatne opreme ugrađene u vozila u realnom vremenu putem web mobilnog sučelja.

Koji su osnovni parametri na kojima se temelji sustav?

Sustav za GPS nadzor vozila temelji se na osnovnim parametrima koje može prikupljati:

  • Lokacija vozila
  • Potrošnja goriva i razina goriva u rezervoaru
  • Napon, brzina i broj okretaja motora
  • Temperatura tovarnog prostora
  • Status otvorenosti vrata tovarnog prostora

Sve navedene parametre kao i mnoštvo drugih funkcionalnosti pruža Smartivo sustav za GPS nadzor vozila. Sustav koristi visoko kvalitetne GPS uređaje koji s Garmin navigacijama tvore uspješan nadzor i dvosmjernu komunikaciju na relaciji vozač-disponent. Smartivo GPS usluga uključuje pouzdan Fleet management sustav kao modul sa svim potrebnim alatima za kvalitetno upravljanje voznim parkom. Modul sadrži pripadajuće podsjetnike i alarme ovisno o događajima koji zahtijevaju reakciju korisnika.

Prednosti Smartivo GPS nadzor usluge

Usluga GPS nadzora vozila u realnom vremenu kroz izvještaje s prikazima statusa na karti i simulacijom kretanja osnovno je GPS lociranje. Ono se nadograđuje spajanjem na putno računalo ili kroz OBD prikuplja informacije s kojima se kontrolira potrošnja goriva, brzina i općeniti stil vožnje. Mjerenje i kontrola temperature tovarnog prostora i efektivni radni sati, očitavaju se perifernim senzorima što je visoko napredna razina usluge GPS nadzora.

Uz uslugu GPS nadzora sigurnosni modul za zaštitu vozača, vozila i terete dostupan je u obliku releja za zaustavljanje vozila u slučaju krađe, panik tipke za alarmiranje, zvučne sirene za znak prijetnje te mogućnost aktivacije patrona bojom.

Smartivo usluga GPS nadzora nudi opciju spajanja na tahograf i identifikaciju vozača za jednostavno izrađivanje putnih radnih listova u sklopu Fleet management administrativnog modula. U Smartivo sustavu na prikazu karte mogu se označiti i točke posebnog interesa. Točke olakšavaju analizu i pregled radnih zadataka vozača.

Lepeza Smartivo podsjetnika i alarma služi za održavanje sigurnosti u prometu. A također i za praćenja stila vožnje, odstupanja u temperaturi i brzini. Šalje se putem raznih kanala komunikacije (SMS poruka, e-mail, pop up obavijest u sustavu).

Svi dostupni izvještaji i izračuni zajedno s povijesnim podacima lako se pregledavaju i analiziraju u Smartivo sustavu za GPS nadzor vozila. Troškovnim modulom objedinjuju kvalitetan Fleet Management sustav o čemu svjedoče zadovoljni Smartivo korisnici.

Uz Smartivo sustav za GPS nadzor vozila lako ćete ovladati Vašim voznim parkom – https://smartivo.com/hr/