FAQ

Šta je Fleet Management?

Fleet Management je potpuno upravljanje voznim parkom svake moderne i proaktivne firme koji omogućava da ta firma ostvari ozbiljne uštede, ubrza i pojednostavi poslovne procese, i svoje klijente usluži profesionalnije.

Troškovi voznog parka, i moguće zloupotrebe na tom polju često su znatna stavka u budžetu svake firme, ali telemetrijskim sistemima i savremenim komunikacijskim rešenjima i ti troškovi mogu se uspešno smanjiti. Fleet Management rešenjima upravljanje voznim parkom postaje jednostavno, kvalitetno i delotvornije.

Šta je Smartivo sistem za praćenje vozila?

Profesionalni sistem za satelitsko praćenje vozila i upravljanje voznim parkom, koji primenom GPRS i GPS tehnologije u realnom vremenu prosleđuje ključne informacije o vozilu, omogućava stalni i potpuni nadzor voznog parka, i aktivnu interakciju sa vozačem.

Isplati li se ugradnja satelitsko nadzora voznog parka?

Smartivo sistem satelitskog nadzora voznog parka dokazano je vrlo koristan alat za ostvarivanje ušteda. Te uštede se prvenstveno odnose na smanjenju potrošnju goriva i smanjenje kilometraže; smanjuju se administrativni troškovi i povećava učinak radnika. Prema iskustvima naših partnera, investiranje u sistem nadzora voznog parka isplati se već nakon 4 do 8 meseci.

Koliko dugo traje garancija na uređaje za satelitsko praćenje vozila?

Garancija na uređaje važi dokle god koristite našu uslugu satelitskog nadzora vozila.

Treba li instalirati Smartivo program za satelitski nadzor vozila ?

Ne. Smartivo je web aplikacija koja ne zahteva instalaciju. Sve što je potrebno, je internet veza i mrežni pretraživač.

Koju vrstu praćenja vozila izabrati?

Svakom potencijalnom partneru pristupamo individualno i na osnovu Vašeg načina poslovanja i prema potrebama kreiramo ponudu za opremanje Vaših vozila sistemom za satelitski nadzor.

Cene i načini plaćanja?

Plaćanje i uslovi u veleprodaji dogovaraju se individualno.

Kome se treba obratiti u slučaju bilo kakvih poteškoća sa korištenjem sistema za praćenje?

Za sva pitanja vezana za rad Smartivo sistema na raspolaganju vam stoji naša služba za korisnike. Obratite nam se elektroničkom poštom ili telefonom. Služba za korisnike stoji vam na raspolaganja radnim danom od 08:00 – 16:00 sati.

Vrši li se ugradnja na lokaciji ponuđača ili prema dogovoru?

Ugradnju je moguće izvršiti na lokaciji koju klijent odredi, a za instalacije u našem servisu u Beogradu odobravamo 50% popusta na dogovorenu cenu ugradnje.

Da li je uređaje potrebno kupiti ili ih je moguće i iznajmiti?

U mogućnosti smo ponuditi dva načina plaćanja, kupovinu uređaja i najam. U slučaju da se odlučite za kupnju uređaja, potrebno je platiti uređaj i ugradnju jednokratno, a mesečna naknada se obračunava svaki mjesec i njen iznos zavisi od vrste usluge koja je dogovorena. U slučaju najma, ugovara se upotreba usluge na minimalno 24 meseca, a cena uređaja uključuje se u mesečne naknade. Ugradnja uređaja za praćenje se u slučaju najma uređaja obračunava jednokratno.

Odobrava li se testni period za određena vozila, pre redovnog korišćenja usluge?

Potencijalnim patnerima odobravamo probno korišćenje Smartivo sistema u period od 14 dana, kako biste se na vlastitim vozilima uverili u sve prednosti upotrebe sistema za upravljanje voznim parkom.

Može li se Smartivo aplikacija koristiti i na mobilnim uređajima?

Smartivo aplikacija dostupna je za upotrebu na IOS i Android operativnom sistemu.

Ne mogu naći odgovor na svoje pitanje na stranicama korisničke podrške?

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje u delu korisničke podrške, molimo vas da proverite naše uputstva za korisnike ili nam pošaljite Vaše pitanje.

Jesu li troškovi prenosa podataka uključeni u cenu?

Troškovi prenosa podataka s uređaja u vozilima su uključeni u cenu. Sav trošak prenosa podataka uključen je u mesečnu cenu korišćenja. Možete ugovoriti upotrebu isključivo u Srbiji(unutrašnji transport) ili u Srbiji i inostranstvu(međunarodni transport). Cene su različite, ali uvijek uključuju trošak prenosa podataka.

Mogu li se uređaji ugrađeni u vozila premeštati iz vozila u vozilo?

Naša tehnička služba može premstiti uređaj iz vozila u vozilo, pri čemu sam postupak obično ne traje duže od sat i po.

Šta je modul za administraciju i upravljanje voznim parkom?

Modul za administraciju je deo Smartivo sistema, koji služi kao jedinstvena baza podataka o vozilima. Tu se upisuju podatci o osiguranjima, redovnom i vanrednom održavanju, otplatama rata, godišnjoj registraciji. Posledično, moguće je dobiti i upozorenja da se približava rok za registraciju, za redovno održavanje, za zamenu guma i slično.

Mogu li se izveštaji izvlačiti direktno iz sistema?

Izveštaje je moguće izvući direktno iz Smartivo sistema i izvoziti u obliku MS Excel, CSV dokumenata.

Šta je potrebno za upotrebu Smartivo aplikacije?

Smartivo aplikacija je web bazirana što znači da je dovoljno imati samo internet pretraživač za njenu upotrebu i nije potrebno skidanje i instaliranje dodatnih programa. Budući da je pretraživač osnova za rad aplikacije, potrebno je da isti bude ispravno podešen.

Koji su kompatibilni pretraživači za rad Smartivo aplikacije?

Kompatibilni pretraživači pogodni za rad naše aplikacije su: Google Chrome (ujedno i preporučeni pretraživač), Mozila Firefox, Safari i Microsoft Edge. Kompatibilni pretraživači za mobilne aplikacije su IOS: Safari i Android: Google Chrome.

Šta je potrebno podesiti u postavkama pretraživača?

Omogućite upotrebu kolačića (cookies) kako bi svi elementi naše aplikacije radili; za ispravan rad aplikacije potrebno je omogučiti i JavaScript i pop-up prozorčiće.

Minimalna rezolucija ekrana za optimalno gledanje bi trebala biti 1024×768, a ako koristite Netbook i imate problema sa pregledom, pokušajte postaviti rezoluciju na 1200×800.

Naša aplikacija je dizajnirana kako bi se koristila na uobičajenom Zoom levelu u pretraživaču (100%). Ukoliko Zoom level nije 100% postoji mogućnost da neki dijelovi naše aplikacije neće biti ispravno prikazani. Kako bi podesili uobičajeni Zoom level u vašem pretraživaču možete koristiti kratice Ctrl+0 (Windows) ili Cmd+0 (OS X).