Gjurmimi i statusit të automjetit në kohë reale

  • Informacion për vendndodhjen aktuale, shpejtësinë e lëvizjes dhe statusin e të gjitha automjeteve në kohë reale
  • Të dhënat mbi statusin e automjetit janë paraqitur në formë tabele dhe pasqyre në hartë