INDUSTRITË

Ne zbatojmë teknologji bashkëkohore dhe telemetri të përparuar, të domosdoshme në shumë aktivitete:

  • transport
  • logjistikë dhe shpërndarje
  • industri ndërtimore
  • industrinë e naftës
  • Industrinë ushqimore
  • shërbimet postare
  • shërbimet rent-a-car
  • shërbimet taksi
  • institucionet publike (policia, ndihma e shpejtë, zjarrfikësit, GSS)
  • në të gjitha kompanitë që kanë park automjetesh apo lundrimi