Spremljanje statusa vozila v realnem času

  • Informacije v realnem času o trenutni lokaciji, hitrosti gibanja in statusu vseh vozil.
  • Podatki o statusu vozila so prikazani v obliki tabele in na zemljevidu.