Најчесто поставувани прашања

Што е Управување со флота?

Управување со флотаt е целосно управување со возен парк на секоја модерна и проактивна компанија што овозможува таа компанија да оствари значителни заштеди, да ги забрза и да ги поедностави деловните процеси и да им понуди на своите клиенти услуги на едно повисоко ниво.
Трошоците на возниот парк и можните злоупотреби на тоа поле често претставуваат значителна ставка во буџетот на секоја компанија, но со телеметриските системи и современите комуникациски решенија и тие трошоци може успешно да се намалат. Со решенијата Управување со флота управувањето со возен парк станува едноставно, квалитетно и ефикасно.

Што е Smartivo систем за следење возила?

Професионален систем за сателитско следење на возила и за управување со возен парк, кој со примена на GPRS и GPS-технологијата во реално време проследува клучни информации за возилата, овозможува постојан и целосен надзор над возниот парк, како и непрекината интеракција со возачот.

да ја плати ли да се инсталира флота сателитски надзор

Професионален систем за сателитско следење на возила и за управување со возен парк, кој со примена на GPRS и GPS-технологијата во реално време проследува клучни информации за возилата, овозможува постојан и целосен надзор над возниот парк, како и непрекината интеракција со возачот.

Колку долго трае гаранцијата за уредите за сателитско следење возила?

Гаранција за купените уреди е 2 години од инсталацијата, а гаранцијата за уредите што се земени под наем важи сè додека ја користите нашата услуга на сателитски надзор на возилата.

Дали е потребно да се инсталира Smartivo програма за сателитски надзор на возила?

Не. Smartivo е веб-апликација што не бара инсталирање. Сè што е потребно е врска на интернет и мрежен пребарувач.

Кој вид следење возила да се избере?

На секој потенцијален партнер му пристапуваме индивидуално и врз основа на Вашиот начин на работење и потреби ја креираме понудата за опремување на Вашите возила со системот за сателитски надзор.

Цени и начини на плаќање?

Плаќањето и условите во големопродажбата се договараат индивидуално.

Когму треба да му се обратите во случај на какви било тешкотии со користењето на системот за следење?

За сите прашања поврзани со работата на системите Smartivo на располагање Ви е нашата служба за корисници. Обратете ни се по пат на електронска пошта или по телефон. Службата за корисници Ви е на располагање секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Дали се врши вградување на локацијата на понудувачот или според договор?

Вградувањето може да се изврши и на локација што ќе ја одреди клиентот, според договор.

Дали е потребно уредите да се купат или може и да се најмат?

Во можност сме да Ви понудиме два начина на плаќање, купување на уредот и најмување на уредот. Во случај да се одлучите за купување уред, потребно е уредот и вградувањето да се платат еднократно, додека месечниот надоместок се пресметува секој месец и неговиот износ зависи од видот работа што е договорена. Во случај на најмување се договара користење на услугата за најмалку 24 месеци, а цената на уредите се вклучува во месечните надоместоци. Вградувањето на уредите за следење во случај на наем на уред се пресметува еднократно.

Дали за определени возила се одобрува тест-период пред редовното користење на услугите?

На потенцијалните партнери им одобруваме пробно користење на системот Smartivo за период од 14 дена за да можат на сопствените возила да се уверат во сите предности на користењето на системот за управување со возен парк.

Дали апликацијата Smartivo може да се прегледува и на мобилен уред?

Апликацијата Smartivo е достапна за користење на IOS и Android оперативните системи.

Не можам да најдам одговор на своето прашање на страниците за корисничка поддршка.

Ако не сте нашле одговор на Вашето прашање во делот на корисничка поддршка, Ве молиме да ги проверите нашите упатства за корисниците или да ни го пратите Вашето прашање.

Дали трошоците за пренос на податоци се вклучени во цената?

Трошоците за пренос на податоците од уредите во возилата се вклучени во цената. Целиот трошок за пренос на податоците е вклучен во месечната цена на чинење. Можете да договорите користење само во националната тарифа и/или по роаминг-тарифата за странство. Цените се различни, но секогаш го вклучуваат трошокот за пренос на податоците.

Дали уредите вградени во возила може да се преместуваат од возило во возило?

Нашата техничка служба може да го премести уредот од возило во возило, при што постапката обично не трае подолго од еден и пол час.

Што е модул за администрација и за управување со возен парк?

Модулот за администрација е дел од системот Smartivo што служи како единствена база на податоците во возилата. Тука се запишуваат податоците за осигурување, за редовното и вонредното одржување, плаќањето на ратите, годишната регистрација. Следствено може да се добие и предупредување дека се приближува терминот за регистрација, за редовно одржување, за замена на гумите и слично.

Дали може извештаите да се испишуваат директно од системот?

Извештаите може да се испишат директно од системот Smartivo. Исто така, извештаите може да се експортираат во форма на MS Excel и CSV-документи.

Што е потребно за користење на апликацијата Smartivo?

Апликацијата Smartivo е апликација базирана на веб, а тоа значи дека е доволно да се има само интернет-пребарувач за нејзино користење и не е потребно да се симнуваат и да се инсталираат дополнителни програми. Со оглед дека пребарувачот претставува основа за работа на апликацијата потребно е тој да биде правилно поставен.

Кои се компатибилни пребарувачи за работа на апликацијата Smartivo?

Компатибилните пребарувачи соодветни за работата на нашата апликација се Google Chrome (истовремено и препорачан пребарувач), Mozila Firefox, Safari и Microsoft Edge. Компатибилните пребарувачи на мобилната апликација се IOS: Safari и Android: Google Chrome.

Што треба да се приспособи во поставките на пребарувачот?

Овозможете колачиња (cookies) за да може сите елементи на нашата апликација да работат; за правилно функционирање на апликацијата треба да се овозможат JavaScript и поп-ап прозорчиња; минималната резолуција на екранот за оптимално гледање би требало да биде 1024×768, а ако користите Netbook и имате проблеми со прегледувањето, обидете се да ја поставите резолуцијата на 1200×800.

Нашата апликација е наменета да се користи во ниво нормален зумирање во Вашиот прелистувач (100%). Ако нивото на зум не е 100%, постои можност дека некои делови од нашата апликација нема да се прикаже правилно. За да го конфигурирате ниво нормален зум на вашиот интернет пребарувач, можете да користите кратенки Ctrl+0 (Windows) или Cmd+0 (OS X).