ИНДУСТРИИ

Користиме современа технологија и напредна телеметрија, неопходна во многубројни дејности:

  • транспорт
  • логистика и дистрибуција
  • градежна индустрија
  • нафтена индустрија
  • прехранбена индустрија
  • поштенски услуги
  • рентакар услуги
  • такси-услуги
  • јавни институции (полиција, итна медицинска помош, пожарникари, GSS)
  • во сите компании што имаат флота на возила и на пловила