1

Едноставен и интуитивен,
но моќен и прецизен систем
за надзор на возниот парк.

3a_SLIDE1_MK
slide2

Подобра деловна ефикасност,
подобрена работна дисциплина,
поголема сигурност за луѓето и за
машините.

slide3_MK1
kangoo_slide_2_1

Мобилни работници –
мобилна канцеларија!

Целосен надзор во секој момент
и на секое место, во Вашиот џеб.

kangoo_slide_2_MK

Smartivo Fleet Management – напреден систем за целосно управување со возен парк

SMARTIVO е професионален систем за сателитско следење возила и за управување со возен парк базиран врз најсовремените светски технологии. Праќајќи клучни информации во реално време, SMARTIVO овозможува целосна контрола врз возилата и врз товарот што се превезува, интеракција со возачите и изработка на сите потребни извештаи за раководството.

Zašto Smartivo

Зошто Smartivo?

 • Лидери во иновациите на пазарот
 • Повеќегодишно искуство во управувањето со синџирот за снабдување и со возниот парк
 • Фокусираност на клиентот и на специфичностите на различни индустрии
 • Брзо приспособување кон новите барања и потреби на корисниците
 • Исклучителен тим консултанти и развојни инженери
 • Пазарен лидер во Југоисточна Европа, присутност на два континента

Smartivo donosi

Системот Smartivo донесува:

 • Информации за моментната локација, брзината и за статусот на сите возила;
 • Историја на движење на возилата, помината километража, време на возење и локации на запирање;
 • Неограничена комуникација со возачите и можност за праќање маршрути директно на Garmin;
 • Информации за потрошувачката на гориво и за работата на моторот во празен од;
 • Пресметка на приватни километри и евиденција на користењето на возило за службени цели;
 • Преглед на температурните режими и отворање на вратите по локации;
 • Посебни информации од терен, како што е влегување во геозона или пречекорување на брзината;
 • Модул за водење на одржувањето на возилата со потсетници за сервис и со регистрација на возилата

Profitirati ćete

ЌЕ ПРОФИТИРАТЕ …

 • Со полесна контрола на деловните процеси и на KPI;
 • Со зголемување на квалитетот и на брзината на деловниот процес;
 • Со подобра работна дисциплина и со максимална искористеност на работното време;
 • Со поголема сигурност на возилата и на товарот и со намалување на трошоците за осигурување;
 • Со спречување неовластено користење на службените возила;
 • Со намалување на потрошувачката на гориво;
 • Со намалување на трошоците за одржување на возилата благодарение на оптималниот начин на возење;
 • Со намалување на телекомуникациските трошоци

Copyright Smartivo © 2015.