Praćenje statusa vozila u realnom vremenu

  • Informacije o trenutnoj lokaciji, brzini kretanja i statusu svih vozila u realnom vremenu
  • Podaci o statusu vozila prikazani su u tabličnom obliku i prikazom na karti